Jag kommer. Snart.

Blanda inte ihop min personlighet och min attityd:
 Min personlighet är den jag är och min attityd beror på vem du är.

.


RSS 2.0